Rouw komt bijna altijd voort uit de privésituatie. Als werkgever ben je niet verantwoordelijk voor het privéleven van je werknemers. Maar een collega die een dierbare heeft verloren, neemt zijn verdriet en pijn mee naar het werk. Dit kan voor spanning, negatieve emoties en uitval zorgen als daar niet zorgvuldig mee wordt omgegaan.

 

Ongemakkelijke situaties

Een collega of werknemer die een dierbare verliest kan voor alle partijen nogal eens tot ongemakkelijke situaties leiden. Bijvoorbeeld: stuur je een kaartje of ga je langs? Stuur in ieder geval een kaart of kort briefje, ook als je alleen maar af en toe een praatje bij het koffieapparaat maakt. Het is voor de desbetreffende collega ontzettend fijn om te merken dat mensen meeleven. Houd ook contact als iemand langere tijd niet op het werk is, laat weten dat je aan hem/haar denkt. Als je langs wilt gaan, bel dan altijd even van tevoren of stuur een berichtje. Geef de ander de ruimte door te laten weten dat hij/zij altijd (ook al is het op het laatste moment) de afspraak af mag zeggen.

Ben je werkgever? Bel zo snel mogelijk op en vraag waar hij of zij behoefte aan heeft: wel of geen collega’s op de begrafenis, wel of geen bezoek e.d.

 

Weer aan het werk

In de meeste gevallen begint iemand na een aantal weken weer met werken. Zowel voor de werkgever als voor de betreffende collega is het van belang dat er vóór die tijd besproken wordt wat zijn of haar wensen zijn met betrekking tot bijvoorbeeld werkzaamheden en werktijden. Plan een aantal overlegmomenten in. Zowel de werkgever als de betreffende collega kunnen dan aangeven hoe het gaat en of het nodig is om gemaakte afspraken te wijzigen of bij te stellen.

Iedereen rouwt op een andere manier. Voor de een zal het werken een welkome afleiding zijn en voor de ander is het een zware opgave. De een wil na een paar dagen weer aan het werk en de ander moet er na een paar maanden nog niet aan denken. Het is belangrijk dat je als werkgever de vinger goed aan de pols houdt, ook als iemand inmiddels weer aan het werk is.

 

Maak geen aannames en houd het bespreekbaar

Vul nooit zelf in wat je denkt dat iemand nodig heeft. Laat dit de betreffende collega zelf aangeven. Ga er niet vanuit dat iemand altijd de behoefte heeft om erover te praten, maar ga er ook niet vanuit dat iemand er dan dus nooit over wil praten. Blijf contact houden en blijf vragen.

Het is van belang dat er van tevoren door de werkgever met de andere collega’s wordt besproken wat er is gebeurd en hoe zij met elkaar de rouwende collega kunnen steunen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er een collega als contactpersoon wordt aangesteld, die in de gaten houdt hoe het gaat.

 

Hoe lang duurt een rouwproces?

De lengte van een rouwperiode is nooit te voorspellen. Als iemand na een paar maanden of na een jaar nog steeds af en toe emotioneel reageert, denk of zegt dan niet te snel: “Het heeft nu wel lang genoeg geduurd.” Toon belangstelling en medeleven. Vraag ook na een halfjaar of een jaar nog eens hoe het gaat. Het is voor de collega juist dan vaak moeilijker dan net na het verlies. Na een tijdje wordt de aandacht minder en dringt het pas echt door dat de overledene nooit meer terugkomt. Voor jou als werkgever of collega is er niets veranderd, maar voor de betrokken persoon is misschien wel bijna alles veranderd in zijn/haar leven.

 

Nog een paar tips
  • Blijf luisteren, ook als iemand voor de twintigste keer hetzelfde verhaal vertelt. Iemand doet dat niet voor niets. Elke keer opnieuw het verhaal vertellen over wat er is gebeurd, zorgt voor realisatie en uiteindelijk ook voor acceptatie van het verlies.

  • Breng op maandagochtend eens een kopje koffie. Na een weekend kan het voor iemand extra moeilijk zijn om weer aan het werk te gaan. De verhalen aan moeten horen van collega’s over de leuke en gezellige activiteiten die zij hebben ondernomen, is niet altijd  makkelijk.
  • Wees eerlijk. Als je het moeilijk vindt om erover te praten, geef dat dan aan. Dat is veel beter om te weten dan dat het lijkt alsof je niet geïnteresseerd bent.
  • Vraag je collega of hij/zij meegaat naar de vrijdagmiddagborrel. Denk niet dat hij/zij er waarschijnlijk geen behoefte aan zal hebben.

Ben je werkgever en wil je graag meer weten over rouwbegeleiding op de werkvloer? Neem dan contact met mij op via info@ellenvanleenen.nl of kijk op mijn website voor meer informatie.