Wat ben ik blij met het item over onvoldoende rouwbegeleiding op de werkvloer van Nieuwsuur afgelopen zaterdag. Blij met de aandacht voor dit onderwerp. Het is zo ontzettend nodig dat werkgevers en leidinggevenden meer kennis krijgen over rouwen en het omgaan met rouwende werknemers. Rouw is tenslotte niet iets wat je thuis kunt laten.

 

 

Enquête LSV

Op verzoek van Nieuwsuur heeft het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) een enquête gehouden. Hieruit blijkt dat een werknemer na het overlijden van een partner, kind of ouder gemiddeld 143 dagen niet werkt. Ook kwam uit deze enquête naar voren dat in het tweede jaar na het overlijden van een partner of kind de verzuimduur gemiddeld 52 dagen is en bij het verlies van een ouder zelfs 90 dagen. Als rouw- en verliescoach verbazen deze cijfers mij niet, maar zorgelijk is het wel. Hoe kunnen we werkgevers helpen om met meer compassie, begrip en kennis rouwende werknemers te begeleiden?

 

 

Langer en (ver)laat verzuim

In de eerste periode na het verlies heeft de ondervraagde groep nabestaanden de steun van leidinggevenden en collega’s als voldoende ervaren. Op de langere termijn vindt een groot deel van de ondervraagden de steun van leidinggevenden (ernstig) tekortschieten. Hierdoor verzuimen veel rouwende werknemers langer dan noodzakelijk.

Goede begeleiding van de rouwende werknemer kan de verzuimperiode met circa een kwart verminderen. Hierdoor dalen de verzuimkosten voor de werkgever en heeft de werknemer weer structuur en afleiding door zijn werk.

 

 

Leidinggevenden zijn van belang

Goede begeleiding en training van leidinggevenden is minstens zo belangrijk. Per jaar overlijden ca. 150.000 mensen, een veelvoud daarvan maakt een rouwproces door. Maar rouw is niet alleen een proces dat je doormaakt als er een dierbare is overleden. Ook in en na een echtscheiding, bij verlies van gezondheid, bij een reorganisatie, ongewilde kinderloosheid, enz. speelt rouw een grote rol. Het komt dus veel meer voor dan we in eerste instantie denken.

 

 

Rouwbegeleiding op de werkvloer

Mijn ervaring is dat werkgevers/leidinggevenden er pas over na willen denken als de situatie zich voordoet. Dat is meteen na een overlijden, maar dat kan ook veel later zijn. Zoals uit de enquête van de LSV blijkt en wat ik ook bij mijn klanten zie, is dat rouw na het eerste jaar echt niet klaar is. Sterker nog, het tweede jaar na het overlijden van een dierbare wordt door veel mensen als zwaarder ervaren dan het eerste jaar.

 

 

Workshop

Omdat ik het heel belangrijk vind dat er veel meer aandacht voor rouw (op de werkvloer) komt, heb ik een workshop ontwikkeld voor werkgevers en leidinggevenden. Na het volgen van deze workshop heb je:

  • meer kennis over verschillende soorten rouw en weet je

  • hoe je rouw kunt (h)erkennen
  • hoe je er als leidinggevende, ook op langere termijn, mee om kunt gaan
  • welke rol jij als werkgever in het rouwproces kunt spelen.

Klaas-Jan Rodenburg van het LSV zegt in het artikel ‘werkgevers zitten op winst en niet op verlies’. In veel gevallen is dit ook zo, maar hoe mooi zou het zijn om zowel voor winst als voor verlies te gaan? In je werknemers te investeren door ze de tijd te gunnen om te rouwen om hun verlies en ze de juiste begeleiding te geven? Je kunt dan van een win-win situatie spreken. Er ontstaat een betere verbinding tussen jou als werkgever, de collega’s en de rouwende werknemer, waardoor hij/zij minder lang zal verzuimen omdat hij/zij zich begrepen voelt.