Ellen van Leenen

ROUW OP DE WERKVLOER

 

Wist je dat:

  • Er per jaar ca. 150.000 mensen overlijden
  • Er ten gevolge daarvan minstens 250.000 mensen rouwen, waarvan het grootste deel een baan heeft
  • Het aantal rouwenden met een baan toeneemt, doordat er steeds langer wordt doorgewerkt
  • 40% van de mensen die die na het verlies van een dierbare weer aan het werk is gegaan, zich na een kortere of langere periode weer ziekmeldt
  • Het gemiddeld aantal verzuimdagen 170 bedraagt

Bijna iedere werknemer maakt tijdens zijn werkzame leven het verlies van een dierbare mee. Dat houdt in dat jij als werkgever hier ook (een aantal keer) mee te maken krijgt. 

Het leven van iemand die een dierbare verloren heeft, ziet er compleet anders uit dan voor het verlies. Het is alsof er een orkaan heeft gewoed en alle brokstukken bij elkaar moeten worden geraapt. Het leven moet weer opnieuw georganiseerd en opgebouwd worden.

Rouwen is hard werken en kost veel energie. Hierdoor functioneert de werknemer in de eerste periode meestal niet optimaal. Toch is werken belangrijk, omdat het structuur en zekerheid biedt. En dat is nu juist wat er ontbreekt tijdens een rouwperiode.

Steun van jou als werkgever, collega en/of leiding­gevende is essentieel voor de rouwende werknemer.  Soms is dit niet voldoende en is begeleiding van buitenaf nodig. Uit onderzoek is gebleken dat goede begeleiding het aantal verzuimdagen met meer dan een kwart kan verminderen. Dat bespaart vanzelfsprekend kosten, maar zorgt er ook voor dat de werknemer zich gehoord voelt. Zijn productiviteit en positieve emoties op het werk zullen toenemen en spanning en negatieve emoties verminderen.

Omdat ieder mens op zijn eigen, unieke manier rouwt, is mijn coaching ‘op maat’. Na een intakegesprek met de rouwende werknemer bekijken we welke manier van coaching het beste past. Tijdens de coaching ga ik graag met mijn klanten wandelen, omdat ze hierdoor letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Andere mogelijkheden zijn o.a. begeleiding via e-mail, gesprekken (bij mij thuis, via skype of wandelend). Ook een combinatie van wandelen en e-mailen is mogelijk.

 

 

 

Wil je weten wat mijn rouw- en verliescoaching voor jouw organisatie kan betekenen? Dan kom ik graag in met je contact.

ELLEN VAN LEENEN © 2019

REALISATIE: BIANCA ELZINGA

BRANDING /  WEBDESIGN: JOYCE BACKX

FOTOGRAFIE: MARLEEN SAHETAPY