Ellen van Leenen

ROUW OP DE WERKVLOER

 

Als werkgever ben je niet verantwoordelijk voor het privéleven van je werknemers. Maar een collega die een dierbare heeft verloren, neemt zijn verdriet en pijn mee naar het werk. Dit kan voor spanning, negatieve emoties en uitval zorgen als daar niet zorgvuldig mee wordt omgegaan.

FEITEN EN CIJFERS

Per jaar overlijden circa 150.000 mensen en zijn er circa 70.000 mensen die te horen krijgen dat ze nog maar kort te leven hebben. De schatting is dat er jaarlijks minstens 300.000 rouwenden zijn na overlijden en 150.000 direct betrokken mantelzorgers. Het grootste gedeelte hiervan heeft een baan. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar stijgen, omdat er steeds langer doorgewerkt moet worden.

Op basis van bovenstaande cijfers kan gesteld worden dat iedere werknemer tijdens zijn werkzame leven het verlies van een dierbare meemaakt. Dat houdt in dat werkgevers hier ook (een aantal keer) mee te maken krijgen. Het is een bedrijfsrisico dat iedere organisatie loopt.

Uit onderzoek is verder nog gebleken:

 • 40% van de groep rouwende werknemers meldt zich, na aan het werk geweest te zijn, alsnog ziek. De oorzaak hiervan is vaak dat de werknemer zich niet gehoord voelt door zijn werkgever en hij of zij het gevoel heeft dat zijn/haar verdriet niet getoond mag worden.
 • 55.000 mensen verliezen jaarlijks hun partner; 23% daarvan keert niet terug naar het werk.
 • De gemiddelde verzuimduur na het overlijden van een partner of kind bedraagt 170 dagen
 • Bij goede begeleiding kan de verzuimduur met minimaal 25% worden teruggebracht.

Langdurig verzuim is een grote kostenpost voor bedrijven. Er is dan ook zeker ‘winst’ te behalen door goede begeleiding en aandacht voor medewerkers in een rouwproces.

WAT KAN JE ALS WERKGEVER DOEN?

Verlies komt in elk bedrijf voor, maar veel bedrijven zijn er niet op voorbereid. Hoe ga je als leidinggevende om met pijn en verlies bij medewerkers? Tot hoever gaat je begrip? Hoe ga je als collega om met iemand die rouwt om een verlies?

We spreken niet alleen over rouw in het geval van het verlies van een dierbare. Ook bij bijvoorbeeld echtscheiding, verlies van gezondheid, ongewenste kinderloosheid of verlies van functie is sprake van rouw.

Het lastige in het maken van beleid rond het omgaan met rouwende werknemers, is dat iedereen op zijn eigen manier rouwt. Ook de periode van rouw is bij iedereen verschillend. De ene werknemer zal zich gedurende een bepaalde periode niet kunnen concentreren op zijn werk, omdat hij alle energie nodig heeft om zich in zijn privésituatie staande te houden. Een ander zal juist veel houvast en steun hebben aan zijn werk (eventueel aangepast in taak en tijd).

Om als organisatie voorbereid te zijn op het verlies van medewerker of het verlies van een dierbare van een medewerker, is het aan te raden een rouwprotocol op te stellen. De functie van een rouwprotocol is dat de leidinggevende overzicht houdt over de te nemen stappen en dat er geen belangrijke stappen over het hoofd worden gezien.  
Emoties kun je niet protocolleren, maar op een juiste manier aandacht besteden aan een nabestaande rond de periode van het afscheid en de uitvaart is erg belangrijk. In het protocol kan bijvoorbeeld staan wie er naar een uitvaart gaan, wanneer collega’s geïnformeerd worden, aandachtspunten bij verschillende religies, wie er contact houdt met de getroffen collega en een re-integratieplan.

WAAROM WEER AAN HET WERK GAAN BELANGRIJK IS

Het is logisch dat een werknemer die een dierbare heeft verloren niet meteen de dag na de uitvaart weer aan het werk gaat. Toch ondersteunt juist het verrichten van arbeid tijdens een rouwperiode de werknemer in zijn rouwproces. Werken zorgt voor structuur en dat is wat  nodig is in een rouwproces. Alles is immers al zo anders dan normaal. Uit onderzoek is gebleken dat steun van collega’s en leidinggevenden als heel belangrijk wordt ervaren.
Werken geeft ook afleiding. Het is prettig om weer even in een andere omgeving te zijn en (aangepaste) werkzaamheden te verrichten, waardoor de aandacht tijdelijk naar iets anders gaat dan naar het verdriet.
De drempel om weer aan het werk te gaan is beduidend lager als een rouwende werknemer zich gehoord en gezien voelt door zijn werkgever/leidinggevende(n).

WAT BIED IK AAN
 • Om werkgevers en leidinggevenden te ondersteunen in de begeleiding van rouwende werknemers heb ik de workshop ‘rouw op de werkvloer’ ontwikkeld.
  In deze interactieve workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  1. Wat is rouw (algemene theorie over diverse soorten verlies en rouw)
  2. De (zakelijke) impact als een rouwende werknemer niet goed herstelt 
  3. Welke symptomen zijn er te herkennen bij iemand in een rouwproces?
  4. Wanneer schakel je hulp van buitenaf in?
  5. Handvatten en adviezen hoe als managers en teamleden om te gaan met een rouwende werknemer of teamleden in geval van het overlijden van een collega
 •  Coaching van werknemers die vastlopen in hun rouwproces.
  Omdat elk bedrijf anders is en ieder mens op zijn eigen, unieke manier rouwt, is mijn coaching ‘op maat’. In overleg met de werkgever en na een intakegesprek met de betreffende werknemer stellen we een coachingsplan op. Tijdens de coaching ga ik graag met mijn klanten in de natuur wandelen, omdat ze hierdoor letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Andere mogelijkheden zijn onder andere begeleiding via e-mail, gesprekken (in de praktijk, via skype of wandelend). Ook een combinatie van wandelen en e-mailen is mogelijk.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak telefonisch contact met mij op (06-41240840) of stuur me een e-mail.

 

 

 

 

 

Wil je weten wat mijn rouw- en verliescoaching voor jouw organisatie kan betekenen? Dan kom ik graag in met je contact.

volg me op Instagram
Volg me op Instagram

ELLEN VAN LEENEN © 2024